ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการ (เจ้าพนักงานพัสดุ)

 28 ธ.ค 2561    4,881 ครั้ง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
1. ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา (สีคิ้ว) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4441-6983

ประกาศรับสมัคร