ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 รับสมัครพนักงานกระทรวง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 5 ก.ค 2562    4,159 ครั้ง

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2562 สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร