ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

 10 มิ.ย 2562    2,393 ครั้ง

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 8690 บาท + ค่าครองชีพ 2000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (เพศชาย)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานอำนวยการและธุรการ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3938-9430

ประกาศรับสมัคร