ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ รับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

 8 เม.ย 2562    3,445 ครั้ง

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,000 – 12,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: เป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
- ช/ญ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีวิชาเรียนทางด้านเคมีไม่น้อยกว่า 15หน่วยกิต
- เพศชาย ต้องผ่านการเกรณ์ทหารแล้ว
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ (ศวภ.น.) ตั้งอยู่เลขที่ 128 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 053-240533

ประกาศรับสมัคร