ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ (เจ้าพนักงานสัตวบาล)

 1 ก.ค 2562    2,241 ครั้ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาสัตวศาสตร์ พืชศาสตร์ พืชไร่ หรือสาขาทางเกษตรกรรม
2.สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 กรกฎาคม 2562 ในวันเวลาราชการ โทร.0-4272-5124

ประกาศรับสมัคร