ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง รับสมัครพนักงานราชการ (เจ้าพนักงานสัตวบาล)

 14 พ.ค 2562    2,381 ครั้ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-28 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาสัตวศาสตร์ พืชศาสตร์ พืชไร่ หรือสาขาทางเกษตรกรรม
2.สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 13-28 พฤษภาคม 2562 ในวันเวลาราชการ โทร.0-5483-0197

ประกาศรับสมัคร