ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา

 10 ส.ค 2561    3,914 ครั้ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-24 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบัญชี พาณิชยการ หรืออนุปริญญาซึ่งมีการศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบัญชี พาณิชยการ การบริหารธุรกิจ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 6-24 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4250-3016 หรือ 09-6061-8214

ประกาศรับสมัคร