ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล

 8 มี.ค 2562    2,190 ครั้ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 7-22 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสัตวบาล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาใดวิชาใดวิชาหนึ่งทางสัตวบาล สัตวศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร ตั้งแต่วันที่ 7-22 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7761-1063

ประกาศรับสมัคร