ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท รับสมัครพนักงานราชการ (เจ้าพนักงานสัตวบาล)

 30 ส.ค 2562    1,546 ครั้ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาสัตวศาสตร์ พืชศาสตร์ พืชไร่ หรือสาขาทางเกษตรกรรม
2. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
3. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรม Microsoft Office

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท (สรรพยา) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5640-5056

ประกาศรับสมัคร