ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง

 11 มิ.ย 2562    2,328 ครั้ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานประมง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 3 (สกลนคร) ตั้งแต่วันที่ 1-9 กรกฎาคม 2562 ในวันราชการ โทร.0-4271-1447

ประกาศรับสมัคร