ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน รับสมัครพนักงานราชการ

 3 ก.ค 2562    6,340 ครั้ง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 11-19 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา หรือทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ เคมี เคมีทั่วไป เคมีเทคนิค ชีวเคมี อินทร์เคมี ชีววิทยา จุลชีวทยา ชีววิทยาทั่วไป ชีววิทยาประยุกต์ วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา วิศวกรรมเคมี เคมีวิเคราะห์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการผลิตพืช วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี เทคนิคการสัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การอาหาร ส่งเสริมการเกษตร เกษตรศาสตร์ สัตววิทยา เทคโนโลยีการเกษตร หรือวัดผลการศึกษา-ชีววิทยา นักฟิสิกส์ คณิตศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง (อำเภอห้างฉัตร) ตั้งแต่วันที่ 11-19 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร