ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล

 26 พ.ย 2561    2,382 ครั้ง

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสัตวบาล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาใดวิชาใดวิชาหนึ่งทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เกษตรศึกษา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ในวันเวลาราชการ โทร.0-5589-0710

ประกาศรับสมัคร