ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักวิจัย 2 อัตรา

 3 พ.ค 2562    2,107 ครั้ง

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักวิจัย 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2562

รับสมัคร นักวิจัย จำนวน 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์สถิติคณิตศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีไหวพริบและสามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย เช่น SPSS,STATA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบ และสามารถออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
- มีประสบการณ์ทำงานวิจัยมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร
ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2562
ติดต่อ คุณวิลาวัลย์ โทรศัพท์084-169-0112, 062-9921963

ประกาศรับสมัคร