ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย รับสมัครผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

 3 ส.ค 2562    3,227 ครั้ง

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย รับสมัครผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 1อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-16 สิงหาคม 2562
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 1อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปวส. สาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป เศรษฐศาสตร์ จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 1-16 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร