ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

 14 พ.ค 2562    4,679 ครั้ง

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 14-21 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรจำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (เทคโนโลยีชัวภาพ หรือชีววิทยา หรือจุลชีววิทยา หรือพฤษศาสตร์ หรือชีวเคมี)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 14-21 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร