ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา

 6 ม.ค 2562    3,893 ครั้ง

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 7- 11 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ผู้ช่วยวิจัยด้านวิชาการ 1 อัตรา
ผู้ช่วยวิจัยวิชาการ โครงการพัฒนาการผลิตข้าวทั้งต้นเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 1 อัตรา
ผู้ช่วยวิจัยวิชาการ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ปริญญาตรี ทางการเกษตร สาขาวิชาพืชไร่ หรือ พืชศาสตร์ (หากมีความรู้ด้านพืชอาหารสัตว์ ข้าวโพดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 7- 11 มกราคม 2562 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร