ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

 27 พ.ย 2561    3,234 ครั้ง

ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา ปริญญาตรีทางการเกษตร ได้แก่พืชศาสตร์ พืชไร่ พืชสวน โรคพืช กีฏวิทยา วิทยาศาสตร์ทางการเกษตร หรือวุฒิอื่นๆตามความเหมาะสม
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2561 ในวันเวลาราชการ โทร.0-2529-1185

ประกาศรับสมัคร