ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา รับสมัครพนักงานราชการ

 3 พ.ค 2562    6,024 ครั้ง

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสัตวบาล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาใดวิชาใดวิชาหนึ่งทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤษภาคม 2562 ในวันเวลาราชการ โทร 0-7425-2504

ประกาศรับสมัคร