ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

 10 ม.ค 2562    3,919 ครั้ง

ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท
- ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชี วิชาเอกการเงิน หรือสาขาการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท
- ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง ไม่น้อยกว่า 1 ปี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 16-22 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.056 510 688

ประกาศรับสมัคร