ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

 11 ม.ค 2561    3,525 ครั้ง

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10,000 บาท รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางการบัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7342-4800

ประกาศรับสมัคร