ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ม.อ.หาดใหญ่ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี

 10 ก.ค 2562    2,448 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ม.อ.หาดใหญ่ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กรกฎาคม 2562

ประกาศศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างด้วยเงินรายได้ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,300 บาท และเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตามประสบการณ์ของผู้ผ่านการคัดเลือก

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
1 วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมบัญชี Express
3 มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4 มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
5 มีความสามารถในการปฏิบัติงานภายใต้ภาวะเร่งรีบได้

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กรกฎาคม 2562 โทรศัพท์ 0 7428 6391, 0 8878 81549

ประกาศรับสมัคร