ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการ

 10 พ.ค 2562    3,339 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-15 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: สำเร็จการศึกษาระดับ วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) ตั้งแต่วันที่ 8-15 พฤษภาคม 2562 ในเวลาราชการ โทร.0-2534-3789

ประกาศรับสมัคร