ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 รับสมัครตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

 29 มิ.ย 2562    1,286 ครั้ง

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-12 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง: 10500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 เลขที่ 260 หมู่ที่ 8 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 1-12 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร