ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 รับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 5 มี.ค 2562    2,060 ครั้ง

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-10 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 10500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
(1) เพศชาย
(2) มีสัญชาติไทย
(3) มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
(4) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา
(5) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ตามกฎหมาย
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 เลขที่ 101 ซอยมิตรภาพ 19 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น และ เวลา 13.00-16.00 น ยกเว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร