ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง) รับสมัครพนักงานราชการ

 9 เม.ย 2562    3,068 ครั้ง

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง:  เจ้าพนักงานสื่อสาร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีโทรคมนาคม

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง) ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน  - 3 พฤษภาคม 2562 ในวันราชการ  โทร.0-3865-2138

ประกาศรับสมัคร