ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

 5 ก.พ 2562    4,414 ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนบริการ
1. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
- ปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ ในสาขาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

2. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท
- จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการ คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยการ บัญชี บริหารธุรกิจ และการจัดการ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะโปรแกรม MS-Office เช่น Word, Excel, Power Point เป็นต้น และการใช้งาน Internet

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ถนนมหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร.0-5327-5051

ประกาศรับสมัคร