ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

 28 ต.ค 2561    3,933 ครั้ง

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ 1 อัตรา
ปฏิบัติงานประจำศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อัตราเงินเดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่า ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจ หรือสาขาบริหารธุรกิจ หรือเทียบเท่า

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7428-9350

ประกาศรับสมัคร