ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 รับสมัครพนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข

 3 ธ.ค 2561    5,346 ครั้ง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 รับสมัครพนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครด่วน
ตำแหน่ง พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ *เพิ่มเติมวุฒิการศึกษา ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ ได้
5.อัตราค่าตอบแทน วันละ 750 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561(ในวันและเวลาราชการ) ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย โทร.0-2675-9945 ต่อ 206

ประกาศรับสมัคร