ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา รับสมัครพนักงานช่วยงาน 3 อัตรา

 3 ม.ค 2562    3,648 ครั้ง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา รับสมัครพนักงานช่วยงาน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2562

รายละเอียด
ศูนย์บริการสาธารณสุข 37
รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
--------------------------------------------------------------------------
1. พนักงานช่วยนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
 อัตราค่าจ้าง 750 บาท/วัน
  - วุฒิปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์
  - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
  - มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับประชาชน และบุคคลภายใน และภายนอกหน่วยงานได้ มีความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  - สามารถแนะนำให้ข้อมูลด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการเบื้องต้นได้ และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านในชุมชนได้
2. พนักงานช่วยด้านสาธารณสุข 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง 620 บาท/วัน
  - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออย่างอื่นเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
  - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้ เช่น Microsoft word, Excel, Power Point
-------------------------------------------------------------------------
สมัครที่ : ห้องธุรการ ชั้น 2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
>>รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 มกราคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรับสมัคร