ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก รับสมัครพนักงานช่วยงานสังคมสงเคราะห์

 29 พ.ย 2561    2,594 ครั้ง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก รับสมัครพนักงานช่วยงานสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร พนักงานช่วยงานสังคมสงเคราะห์ (ด้านยาเสพติด) 1 อัตรา
อัตราจ้าง 750 บาท/ วัน
เพศหญิง อายุ 22-30 ปี ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 โทร.0-2374-3550 ต่อ 24

ประกาศรับสมัคร