ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 รับสมัครพนักงานช่วยงานด้านสารสนเทศและสาธารณสุข

 5 ก.พ 2562    3,356 ครั้ง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง รับสมัครพนักงานช่วยงานด้านสารสนเทศและสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

รายละเอียด
รับสมัครพนักงานช่วยงานด้านสารสนเทศและสาธารณสุข  1 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไป
- มีสัญชาติไทย
- อายุไม่เกิน 35 ปี (นับจากวันปิดรับสมัคร)
-  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 1 อัตรา  (รับพิจาณาพิเศษ ด้านสาขาคอมพิวเตอร์)
- กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
 หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

คุณสมบัติพิเศษ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ระบบ Microsolf Office และ อื่นๆ ได้คล่อง

วันเวลาทำงาน
- ปฎิบัติงานตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.
- ค่าตอบแทนวันละ 750 บาท

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. หลักฐานแสดงพื้นความรู้ (Transcript)
5. กรณีเพศชาย ต้องมีหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร

สถานที่รับสมัคร
ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง ( ห้องการเงิน ชั้น 1 )
โทร 02-3916082 ต่อ 103

ประกาศรับสมัคร