ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง รับสมัครพนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข

 11 ม.ค 2561    3,601 ครั้ง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง รับสมัครพนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 12-30 มกราคม 2561

ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง
ประกาศรับสมัครด่วน !!!
ตำแหน่ง พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข
คุณสมบัติ
1.เพศชาย / หญิง
2.อายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์
4.มีบคคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2561 - 30 มกราคม 2561
เวลา 08.00 น. - 15.30น. (ในเวลาราชการ)

**งดรับสมัครวันเสาร์และอาทิตย์**

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวันวิภา พันธิ์ฤทธิ์ โทร.02-2112353 ต่อ 101 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม e-mail : healthy14@hotmail.com

ที่อยู่ 21 ซ.จันทน์42 แขวงวัดพระยาไกร กรุงเทพมหานคร 10120