ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง รับสมัครงาน จำนวน 2 อัตรา

 6 ธ.ค 2561    4,217 ครั้ง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง รับสมัครงาน จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-14 ธันวาคม 2561


ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง
ประกาศรับสมัครด่วน !!!

ตำแหน่ง เภสัชกรห้วงเวลา
ทำงาน จ.-ศ. 8.00-12.00 น.

คุณสมบัติ
1.เพศชาย/หญิง
2.อายุ 20 ปี บริบูรณืขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต
4.มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
5.มีบุคคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  11 ธันวาคม - 14 ธันวาคม 2561
เวลา 08.00 น. - 15.30น. (ในเวลาราชการ)

*งดรับสมัครวันเสาร์และอาทิตย์*

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวันวิภา พันธิ์ฤทธิ์ โทร.02-2112353 ต่อ 101 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม e-mail : healthy14@hotmail.com
สิ้นสุดการสนทนาผ่านแชท
พิมพ์ข้อความ...
ศูนย์บริการสาธารณสุข สิบสี่ แก้วสีบุญเรือง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง
ประกาศรับสมัครด่วน !!!

ตำแหน่ง พนักงานช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ (ด้านยาเสพติด) 1 อัตรา
ทำงาน จ.-ศ. 8.00-16.00 น.
อัตราค่าจ้าง 750 บาท/วัน
ระยะเวลาการจ้างงาน สัญญาจ้าง 1 ปี

คุณสมบัติ
1.เพศชาย/หญิง
2.อายุ 20 ปี บริบูรณืขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์
4.มีบุคคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-14 ธันวาคม 2561
เวลา 08.00 น. - 15.30น. (ในเวลาราชการ)

*งดรับสมัครวันเสาร์และอาทิตย์*

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวันวิภา พันธิ์ฤทธิ์ โทร.02-2112353 ต่อ 101 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม e-mail : healthy14@hotmail.com