ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร รับสมัครงาน จำนวน 39 อัตรา

 9 ส.ค 2561    6,537 ครั้ง

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร รับสมัครงาน จำนวน 39 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 กันยายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
1. พนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ 20 อัตรา วันละ 480 บาท หรือ 720 หรือ 960 บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2. เวชกรฉุกเฉิน 7 อัตรา วันละ 500-1,000 บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพและผ่านการอบรมสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT-B)

3. พนักงานขับรถยนต์ (ประจำจุดจอด) 11 อัตรา วันละ 480 - 1,100 บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีใบขับขับขี่ประเภท 2 และ/หรือผ่านการอบรมสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT-B)

4. พนักงานขับรถยนต์ (ประจำสำนักงาน) 1 อัตรา วันละ 480 บาท
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีใบขับขับขี่ประเภท 2

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร(ศูนย์เอราวัณ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2220-7570

ประกาศรับสมัคร