ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ม.เชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

 4 พ.ค 2562    2,273 ครั้ง

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ม.เชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 2 ปี
มีความสามารถในการบริหารจัดการด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)
มีความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP หรือ PHP Framework
มีความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์ในลักษณะ Response Web Design
มีความสามารถในการออกแบบและจัดการระบบฐานข้อมูลด้วย MySQL
มีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมในลักษณะ Frontend Framework เช่น HTML5, CSS, JavaScript
มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop, illustrator
มีความสามารถตรวจสอบบำรุงรักษาเบื้องต้นให้แก่คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายขององค์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถทำงานที่ต้องมีการประสานงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ดี
สามารถทำงานที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

อัตราจ้างขั้นต่ำเดือนละ 17,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเหมาะสม)
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัคร