ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน 6 อัตรา

 30 ต.ค 2561    4,027 ครั้ง

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ประกาศ "รับสมัครงาน" เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ของเรา ... 2 ตำแหน่ง อัตราจ้างขั้นต่ำเดือนละ 17,000 บาท ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม 3 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
- มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในสาขาที่สำเร็จการศึกษา หรืองานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร
- มีประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอโครงการหรืองานวิจัยร่วมกับภาครัฐ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีประสบการณ์ด้านการกำหนดโภชนาการอาหาร กฎหมายอาหาร หรือระบบ food safety (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความยืดหยุ่นสูงในการทำงาน ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานท้าทาย คล่องแคล่ว มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทำรายงานได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ในระดับดี
- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้

2. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอย่างน้อย 2 ปี
- มีความยืดหยุ่นสูงในการทำงาน มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานท้าทาย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ในระดับดี
- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

สนใจอ่านรายละเอียด หรือดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.fin.cmu.ac.th/fin-job.php

Tel. 053-948286
E-mail : hr.fin.cmu@gmail.com
นางสาวภรณ์ทิพย์ ดีสุข (ฝ่ายบุคคล)