ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน

 29 มิ.ย 2562    4,682 ครั้ง

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราจ้างขั้นต่ำเดือนละ 17,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเหมาะสม)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอย่างน้อย 1 ปี
มีความยืดหยุ่นสูงในการทำงาน มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานท้าทาย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ในระดับดี
มีความรู้ความสามารถในการทำอาหาร
สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์ส่วนตัว (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 16 สิงหาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562

ประกาศรับสมัคร