ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

 4 พ.ย 2561    2,915 ครั้ง

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในสาขาที่สำเร็จการศึกษา หรืองานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร
มีประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอโครงการหรืองานวิจัยร่วมกับภาครัฐ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีประสบการณ์ด้านการกำหนดโภชนาการอาหาร กฎหมายอาหาร หรือระบบ food safety (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีความยืดหยุ่นสูงในการทำงาน ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานท้าทาย คล่องแคล่ว มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทำรายงานได้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ในระดับดี
สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอย่างน้อย 2 ปี
มีความยืดหยุ่นสูงในการทำงาน มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานท้าทาย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ในระดับดี
สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัคร