ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร

 13 ก.พ 2561    1,535 ครั้ง

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: นิติกร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง (ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า ชั้น 1) ตั้งแต่วันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร