ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน

 1 ก.ย 2562    1,332 ครั้ง

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-16 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระแก้ว ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 9-16 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3742-5575

ประกาศรับสมัคร