ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

 13 ก.พ 2561    2,911 ครั้ง

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง สำนักงานจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561 ในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร