ศูนย์ช่วยเหลือสังคม รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จำนวน 5 อัตรา

 5 ก.พ 2562    3,889 ครั้ง

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จำนวน 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 5-15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมา
1. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ 2 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในคณะหรือสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ พัฒนาสังคม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยา นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 1 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในคณะหรือสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ พัฒนาสังคม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยา หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ 1 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังข่าวสารและสถานการณ์ประจำวัน 1 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ (อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น 1) ตั้งแต่วันที่ 5-15 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร