ศูนย์ช่วยเหลือสังคม รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จำนวน 2 อัตรา

 7 ม.ค 2562    3,981 ครั้ง

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 8-16 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมา
ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ 2 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในคณะ/สาขาวิชาด้าน สังคมสงเคราะห์ สังคมศาสตร์ พัฒนาสังคม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจิตวิทยา นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ (อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น 1) ตั้งแต่วันที่ 8-16 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2659-6531 หรือ 0-2659-6352

ประกาศรับสมัคร