ศูนย์ช่วยเหลือสังคม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 8 อัตรา

 2 เม.ย 2562    5,326 ครั้ง

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 8 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 3-19 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ (อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น 1) ตั้งแต่วันที่ 3-19 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2659-6531 หรือ 0-2659-6352

ประกาศรับสมัคร