ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา 4 อัตรา

 11 ต.ค 2561    3,483 ครั้ง

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-17 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. เจ้าหน้าที่สนับสนุน ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
2. เจ้าหน้าที่สนับสนุน ปฏิบัติงานบริการ 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
3. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา เงินเดือน 12000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เกาะหลัก) ตั้งแต่วันที่ 8-17 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร