ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยเวชศาสตร์นาโน รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย 2 อัตรา

 1 ก.พ 2562    3,572 ครั้ง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยเวชศาสตร์นาโน รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 มีนาคม 2562

ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 2 อัตรา
อัตราเงินเดือนตามเกณฑ์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คุณสมบัติ
1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี โท หรือเอก ทางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานทางด้าน Molecular Biology, Biochemistry, Chemistry, Pharmaceutic, Immunology, Bioengineering, Nanomedicine หรือสาขาอื่นๆ ที่ใกล้เคียง

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบได้ที่
1. อ.ดร.ปรีมน ปุณณกิติเกษม โทร. 063-267-5557(Email: Primanap@gmail.com)
2. คุณสราญรัตน์ จันทนา โทร. 083-038-7729 (Email: Saranrat.jant@gmail.com)

ประกาศรับสมัคร