ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 6 อัตรา

 4 ก.ย 2562    12,599 ครั้ง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
1. ครูผู้สอน สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 1 อัตรา
2. ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาไทย 1 อัตรา
3. ครูผู้สอน สาขาวิชาการเงิน/เศรษฐศาสตร์/การจัดการทั่วไป 1 อัตรา
4. ครูผู้สอน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์/พัฒนาการเกษตร 1 อัตรา
5. ครูผู้สอน สาขาวิชาสาธารณสุข/สาธารณสุขศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 65 กันยายน 2562 .ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา โทร.0-7480-2114

ประกาศรับสมัคร