ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ รับสมัครพนักงานราชการ และลูกจ้าง 2 อัตรา

 5 พ.ย 2561    4,157 ครั้ง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ รับสมัครพนักงานราชการ และลูกจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพ] * ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก พลศึกษา จำนวน 1 อัตรา * ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ *[เว้นวันหยุดราชการ ] [มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานด้านการศึกษาพิเศษในสถานศึกษา (ฉบับจริง มีอายุไม่เกิน 6 เดือน)] **-

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ * ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา  ระหว่างวันที่ 12-18พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ [ไม่เว้นวันหยุดราชการ ]

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ประกาศรับสมัคร