ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

 6 ก.ย 2562    1,764 ครั้ง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
ชื่อตำแหน่ง: ครูผู้สอน วิชาเอกกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในวิชาเอก ดังต่อไปนี้
-  กิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
- เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มีความซื่อสัตย์ ขยัน เสียสละ อดทน
- มีประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษ จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กันยายน 25622 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย โทร.04281-0775 หรือ 08-6459-8202

ประกาศรับสมัคร