ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ 3 อัตรา

 11 ม.ค 2561    1,796 ครั้ง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-12 มกราคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ชื่อตำแหน่ง: พี่เลี้ยงเด็กพิการ 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
(1) วุฒิการศึกษาไม่ตำกว่าการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาตอนตัน)
(2) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร หรือนักพรต หรือนักบวช
(3) เป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอโนนดินแดง ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 8-12 มกราคม 2561 ในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร